Drabanten

Drabant, (af nty.dravant, af uvis opr.), oprindelig en fyrstes personlige vogter, som senere blev benævnt livgarde. I tiden 1571-1763 fandtes i Danmark en drabantgarde på 50 mand, der samtidig indgik som en del af hæren. Drabantsalen på Christiansborg, som fungerer som forgemak, har fået navn efter tilsvarende tidligere lokaliteter på de brændte slotte.

Gyldendal

 

Drabanten.dk

Drabanten.dk er tænkt som et vindue ind til de tanker og overvejelser der lægger til grund for planlægningen af "Ekspeditionens" rejse i fodsporet på den svenske kong Carl Gustav den X, der med sin "briste eller bære" march over de tilfrosne danske bælter i 1658 endegyldigt fravristede Danmark sin rolle som førende stormagt i Norden)

Hjemmesidens målsætning er at fungere som det "sted" hvor man som direkte involveret i projektet, eller som fra sidelinjen, interesseret, kan følge med i hvordan "Ekspeditionens" tanker og ideer, løbende har og forsat udvikler sig hen i mod sin endelige afmarch fra (Frederikoden) Fredericia med retning mod Roskilde den 29. jan. 2013.

Drabanten.dk´s vision er, ved eksemplets magt at kunne inspirerer andre til at opdage og forfølge deres eventyrlige spor i fortid, nutid og fremtid.

 

Jens Peter Ramsager

Indhold - Undermenuer

 

Drabanten:

Kort præsentation af Ekspeditionen.

______

Ekspeditionen 2013:

Beskrivelse af Ekspeditionens deltagere, samt igangværende planlægning

______

Inspiration:

Indføring i tanker og idemæssige betragtninger i relation med den konkrete såvel som abstrakte baggrund for en ekspedition.

Herunder relevans og potentiale. 

_____

Rejselog:

Oversigt over planlagt rute og etaper, samt daglig opdateret rejselog med data fra faktisk fulgt rute under Ekspeditionens gennemførsel. 

_____

Arkiv:

Arkivet indeholder interne såvel som eksterne notater og brev veksling i sammenhæng med det igangværende planlægnings arbejdet. Arkivet vil løbende blive søgt opdateret.

Arkivet indeholder endvidere referencer og uddrag i relevant sammenhæng med "Ekspeditionens" historiske baggrund og fulgte spor.

_____

Fotoalbum:

Billedgalleri med billeder fra planlægningen, og under rejsen daglig opdatering af billeder fra rejsen. 

_____

Kontakt:

Kontakt felt til Ekspeditionens presse "officer"